Politikou ochrany súkromia

POLITIKA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV INTERNETOVÉHO OBCHODU www.goetzebike.sk

Rešpektujúc vaše právo na súkromie počas nákupov v internetovom obchode www.goetzebike.sk (ďalej len „Obchod“) venujeme mimoriadnu pozornosť, aby zodpovedajúcim spôsobom chrániť vaše osobné údaje. Tieto zásady ochrany súkromia vysvetľujú, ako a za akým účelom budeme používať informácie, ako  ich budeme zhromažďovať a uchovávať.
Použitie internetový obchod na www.goetzebike.sk, súhlasíte s podmienkami opísanými v týchto zásadách ochrany súkromia.

Kto je správcom vašich osobných údajov?

Šimon Greššák
I.Olbrachta 1149/57
02801 Trstená

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov“).
Šimon Greššák ako prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov týmto zverejňuje nasledovné informácie v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Aké informácie zhromažďujeme?

Počas procesu registrácie užívateľského účtu/alebo vykonania nákupu v obchode zhromažďujeme tieto osobné údaje:

 1. priezvisko a meno
 2. adresa trvalého pobytu
 3. kuriérska adresa, ak sa líši od adresy trvalého pobytu,
 4. e-mail,
 5. telefónne číslo.

Poskytnutie týchto údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre registráciu/alebo nákupu v našom obchode.
Počas kontaktného formulára zbierame iba základné kontaktné informácie, ako sú:

 1. názov,
 2. e-mail
 3. telefónne číslo

Pri ukladaní do diskusného fóra alebo zápise do newsletter potrebujeme tvoj e-mail.

Vyplnením registračného formulára, prihlasovania alebo zadávania objednávky, môžete vyjadriť súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketing a propagáciu, rovnako ako poskytnúť pre tieto účely svoje dáta tretím osobám, ktoré sú našimi partnermi. Môžete sa tiež rozhodnúť pre prijímanie našich obchodných správ v elektronickej podobe. Súhlas vyjadríš označením formulára v príslušných polách. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný.
Náš obchod tiež používa cookies, ktoré nie sú osobnými údajmi. Viac sa dozviete neskôr v časti o politike ochrany osobných údajov o cookies.

Ako používame zhromaždené údaje?

Informácie, ktoré zhromažďujeme používame iba na účely, s ktorými si súhlasil, v tom, aby bolo možné kontaktovať ťa prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky, pre realizáciu a obsluhu objednávok, nastavovanie preferencií pre produkty a zaslanie propagačných a marketingových materiálov.

Aké sú vaše práva, pokiaľ ide o spracovávané osobné údaje?

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie a právo na spracovanie osobných údajov. Za účelom realizácie tohto práva, použite používateľský účet alebo webovú stránku.

Zabezpečenie a dôvernost

Využívame všetky technické a organizačné prostriedky na zabezpečenie bezpečnosti vašich osobných údajov  a chránime ich pred náhodným alebo úmyselným zničením alebo náhodnou stratou, zmene, neoprávnenému prezradeniu alebo prístupu. Informácie sú uložené a spracované na serveroch s vysokým stupňom zabezpečenia s príslušnými bezpečnostnými opatreniami, spĺňajú požiadavky platných právnych predpisov.
Dbajte o to, aby ste nie zdieľali žiadne osobné informácie prostredníctvom internetového obchodu. Verejné poskytovanie týchto údajov prebieha výhradne na vlastnú zodpovednosť.

Zverejňovanie údajov oprávneným subjektom

Vybrané informácie o vás môžu byť sprístupnené príslušným orgánom alebo tretím stranám, ktoré podali žiadosť o také informácie, na základe vhodného právneho oprávnenia, spôsobom uvedeným v príslušnom práve.
Okrem prípadov uvedených vyššie, vaše údaje nebudú nikdy poskytnuté žiadnej tretej strane bez vášho výslovného súhlasu.

Zmeny v politike ochrany osobných údajov

Ponuka, technológie, normy, právne požiadavky a požiadavky pre podnikanie na internete, podliehajú neustálym zmenám. Z tohto dôvodu aj naša predajňa môže urobiť ďalšie zmeny v týchto Podmienkach, o ktorých ťa budeme informovať. Používanie obchodu  po nadobudnutí platnosti zmien znamená, ich akceptáciu.

Naše kontaktné údaje:

Šimon Greššák
I.Olbrachta 1149/57
02801 Trstená
+421 918 746 286
e-mail: kontakt@goetzebike.sk

Cookies

Táto politika na cookies je neoddeliteľnou súčasťou zásady ochrany osobných údajov obchodu.
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom prehliadači. Obsahujú zbierky informácií, ktoré sú uložené v počítači pri návšteve obchodu. Potom sa pri každej ďalšej návšteve sú poslané späť do obchodu, z ktorého boli zhromaždené alebo takého, ktorý rozpozná cookie.
Cookies sú užitočné, pretože umožňujú webovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa, ak používateľ znova navštívi obchod. Chceme vedieť, ktoré kategórie navštevuješ častejšie ako ostatné, a tak môžeme pracovať na tom, aby naša ponuka a spôsob jej prezentácie bol presne podľa tvojich potrieb. To od teba získavame vedomosti o tom, akým smerom by sme sa mali vyvíjať a aké sú tvoje potreby.
Cookies nemôžu byť žiadnym spôsobom zničiť alebo poškodiť systém počítača, uložené súbory, nemajú nepriaznivý vplyv na výkon alebo funkciu. Identifikácia je neosobná, anonymná, a sú len údaje o spôsobe a forme používania obchodu.
Prečo používame cookies
V obchode sú cookies používané za cieľom:

 1. poskytovania služieb;
 2. úprava obsahu podľa tvojich preferencií využitia webových stránok; tieto súbory umožňujú rozpoznať tvoj počítač a správne zobraziť obchod, šitý na mieru tvojim individuálnym potrebám;
 3. produkujú štatistické údaje, ktoré pomáhajú pochopiť, ako užívatelia používajú obchod, čo umožňuje zlepšenie jeho štruktúry a obsahu;
 4. prezentácia reklamy takým spôsobom, aby vyhovovala tvojim špecifickým potrebám a záujmom, ako aj miestu bydliska;
 5. zaistenie bezpečnosti a spoľahlivosti obchodu.

Rôzne druhy súborov cookies

V obchode sa používajú v dva základné typy cookies:

 1. dočasné – to sú dočasné súbory, ktoré sú uložené v tvojom zariadení do času odhlásenia sa, opustenia obchodu alebo vypnutie programu (internetového prehliadača)
 2. trvalé – to sú súbory uložené v tvojom zariadení po dobu stanovenú v parametroch cookies alebo do ich odstránenia z vašej strany.

Vzhľadom na obchodný cieľ v obchode používame tieto typy cookies:

 1. požadované súbory cookie – to sú súbory nevyhnutného pre plynulé využívanie obchodu a využívanie všetkých jeho funkcií. Nie je nutný tvoj súhlas k použitiu týchto súborov cookies;
 2. produktívne súbory cookies – zhromažďujú informácie o tom, ako je obchod používaný užívateľom, ako napr. o najnavštevovanejších stránkach a hlásenie o chybách. Nemajú zhromažďovať identifikačné údaje o používateľoch. Ich cieľom je zlepšiť fungovanie obchodu;
 3. funkčné súbory cookies – tieto súbory umožňujú stránkam pamätať voľby, ktoré (ak vôbec) zadáva užívateľ (užívateľské meno, jazyk alebo regiónu) a poskytujú funkcie šité na mieru individuálnym potrebám (ak sú k dispozícii také funkcie). Napríklad web môže byť použitý pre zapamätanie zmeny veľkosti textu, písma a iných individuálnych nastavení prvkov webovej stránky. Informácie zhromaždené v týchto súboroch sú anonymné a nebudú sledovať aktivity užívateľov na iných internetových stránkach;
 4. reklamné súbory cookies – pomáhajú pri poskytovaní reklamy, ktorá vás zaujíma. Môžu zhromažďovať informácie o používaní prehliadačov a upraviť obsah reklamy so v zhode so záujmami používateľa;
 5. štatistické súbory cookies – zhromažďuje štatistické údaje o obchode.

Upozorňujeme, že okrem svojich vlastných súborov cookies používame tiež externé súbory cookies, publikované našimi partnermi v obchode, najmä pokiaľ ide o reklamu a štatistiky.
Cookies z nášho internetového obchodu nachádzajúce sa na vašom zariadení, môžu použiť aj naši partneri.

Správa súborov cookies

Tvoj internetový prehliadač môže byť nakonfigurovaný tak, aby prijímal všetky súbory cookies. Avšak môžeš kedykoľvek zmeniť nastavenie pre súbory cookies, spresniť podmienky ich používania a prístupu súborov cookies do tvojho zariadenia.
Zmeny nastavenia, ako bolo spomenuté, môžeš vykonať pomocou nastavenia svojho internetového prehliadača. Tieto nastavenia môžeš zmeniť najmä tak, aby bola blokovaná automatická obsluha súborov cookies, alebo aby si bol informovaný o každom umiestnení týchto súborov v tvojom zariadení.
Podrobné informácie o možnostiach a spôsoboch obsluhy súborov cookies, sú k dispozícii v nastaveniach softvéru (webového prehliadača).
Nevykonanie zmien znamená, že súbory cookie môžu byť používané a uložené na tvojom koncovom zariadení, a tak budeme môcť ukladať súbory cookie na tvojom koncovom zariadení a budeme mať prístup k týmto súborom.
Navyše, kedykoľvek môžeš odstrániť súbory cookie pomocou funkcií, ktoré sú k dispozícii vo webovom prehliadači, ktorý používaš.
Pamätaj, že obmedzenie používania cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom našich internetových stránok.

Externé súbory cookies

Prostredníctvom nášho obchodu môžu byť taktiež použité súbory cookie našimi externými partnermi (ďalej len „externé cookies“).
Môžeme používať externé cookies v nasledovných cieľoch:

 • prezentácia multimediálneho obsahu na internetových stránkach obchodu, ktoré sú získavané z externých stránok (napr. www.youtube.com, www.vimeo.com atď.)
 • zbieranie všeobecných anonymných a štatistických údajov pomocou analytických nástrojov (napr. Google Analytics, Google AdWords, atď.)
 • využitie interaktívnych prvkov s cieľom popularizácie internetového obchodu pomocou sociálnych sietí (napr. www.facebook.com, www.plus.google.com atď.)
 • ostatné (realizácie elektronických platieb, posielanie e-mailov, atď.)

Viac informácií o cookies

Viac informácií o cookies je možné nájsť v sekcii „Pomoc“  tvojho webového prehliadača.